• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

         

        Dodatkowe dni wolne: