• GODZINY PRACY ŚWIETLICY
    w r. szk. 2022/2023

    7.00 – 17.00
     

    Świetlica zapewnia opiekę uczniom, których rodzice lub opiekunowie pracują.

    Uczęszczają do niej dzieci z klas I-III oraz starsze posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

    Odbywają się tu różne rodzaje zajęć: z żywego słowa, umuzykalniające, plastyczne, ruchowe i inne.

    Uczniowie mają możliwość odrabiania pracy domowej.

   • Wielkanocne majsterkowanie

   • W naszej świetlicy

   • Takie wspaniałe budowle powstają w naszej świetlicy. Wykonawcą jest Patryk Grzeszczyk z 2a.

    Jedni jeszcze czują zimę, inni nie mogą doczekać się Wielkanocy, czym dali wyraz lepiąc z plasteliny pingwiny, foki i kurki.

    Chętni i wytrwali uczą się grać na klawiszach.

     

   • Głośne czytanie w świetlicy

   • Czytanie jest dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu w świetlicy. Dlatego też staramy się, aby spotkania z książką były częste. Jest to dobra okazja do promowania czytelnictwa wśród uczniów najmłodszych klas. Czytanie rozwija wyobraźnię, poszerza wiedzę i uczy myślenia.