• Skład Samorządu Uczniowskiego:

    Przewodnicząca: Aleksandra Rzadkowska

    Zastępca: Oliwier Żaborowski

    Opiekunowie:

    Monika Kudela
    Monika Szmajda
    Aldona Bielecka