• Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

    1. upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia wśród uczniów i nauczycieli suwalskich szkół;

    2. informowanie uczniów o ścieżce postępowania w przypadku łamania ich praw;

    3. wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole;

    4. propagowanie mediacji między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszenia praw ucznia;

    5. współpraca z Samorządami Uczniowskimi w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;

    6. reprezentowanie interesów uczniów w przypadku złamania ich praw:

    - interweniowanie w zgłoszonych sprawach o naruszenie praw ucznia,
    - udzielanie pomocy stronie poszkodowanej zgodnie z ustalonym w § 3 zarządzenia trybem    postępowania
    - reprezentowanie uczniów wobec władz oświatowych.

                                                     
    Rzecznik udziela porad telefonicznie oraz osobiście w pokoju nr 137 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, w dniu:
    wtorek: 12:00 - 14:00
    tel. 87 562-80-50
    e-mail: rpu@um.suwalki.pl