• Prezydium Rady Rodziców

    Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
    w roku szkolnym 2023/2024

    Przewodnicząca - Anna Kumiszcza-Michniewicz
    Zastępca przewodniczącej - Agnieszka Chomicz
    sekretarz - Katarzyna Buraczewska
    skarbnik - Sylwia Chomska
    
    adres e-mail: radarodzicowszkolapodstawowa10@gmial.com
    
    * * *
    

     

     Rozliczenie finansowe roku szkolnego 2022/2023.pdf

     

    * * *

    Rada Rodziców zachęca do dokonywania wpłat na Fundusz Rady Rodziców.

    Informujemy, iż składka wynosi 50 zł na rodzinę


    Jeżeli do Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach uczęszcza :
    - jedno dziecko - 50 zł
    - dwoje dzieci - 50 zł wpłaca tylko jedno dziecko lub po 25 zł odpowiednio dwoje dzieci.
    - troje lub więcej - 50 zł wpłaca tylko jedno dziecko lub po 25 zł odpowiednio dwoje dzieci 

     

    Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać

    za pośrednictwem wychowawców klas, skarbników oddziałowych Rad Rodziców

    lub bezpośrednio na konto bankowe:

    37 9367 0007 0010 0015 6912 0001

    w tytule wpłaty należy wpisać: ,,Rada Rodziców - imię i nazwisko dziecka, klasa”.