• List do Rodziców - Dlaczego warto czytać książki

    • Drodzy Rodzice!

                 Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości.

                 My dorośli musimy pokazać im, że czytanie jest wielką przyjemnością i że również dzięki czytaniu można rozwiązywać codzienne problemy.
                 Z książką zwiedzamy świat, poznajemy innych ludzi, nowe miejsca i kultury. Poszerzamy swoją wiedzę na wiele tematów i wzbogacamy własne słownictwo. Książki to kopalnie wiedzy i wszelakiej mądrości, dlatego warto z nimi obcować jak najczęściej.

                 Zależy nam wszystkim, by każde dziecko wyrosło na człowieka mądrego, otwartego na ludzi, samodzielnego i dobrze radzącego sobie we współczesnym świecie. To świat,
     w którym wszechobecne i atrakcyjne dla młodych ludzi są: telewizja, Internet, smartfon.
     Nie pozwólmy dzieciom uzależnić się od nich. Musimy wskazać im inne możliwości spędzania czasu wolnego.
                 Nauczyciele bibliotekarze zachęcają uczniów do przychodzenia i korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Argumentów przemawiających za rozwijaniem nawyków czytelniczych jest wiele.

     Kto czyta:

     • ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi
     • szybciej zapamiętuje nowe informacje
     • osiąga lepsze wyniki w nauce
     • ma mniej trudności z pisaniem prac na podany temat
     • powiększa swój zasób słownictwa
     • umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia
     • łatwiej kojarzy fakty
     • robi mniej błędów ortograficznych
     • ma mnóstwo tematów do rozmów
     • więcej wie.

                 Drodzy Rodzice, zachęcamy Was gorąco, abyście rozwijali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze Waszych dzieci.
                 Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że nasza biblioteka niedługo wzbogaci swój księgozbiór o nowe pozycje zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                                                                  

                                                                                                              Nauczyciele bibliotekarze

     Suwałki, 21.04.2022 r.