• "Ekopojazd przyszłości"- I Miejsce spośród suwalskich przedszkoli

     • Mamy to! I Miejsce spośród suwalskich przedszkoli :)

      Dnia 18.09.2022 r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu został rozstrzygnięty konurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Suwałk  po hasłem "Ekopojazd przyszłości", w którym wzięliśmy udział. Wspólna praca RYBEK otrzymała najwyższą ilość punktów. Podczas mini festynu nasza Pani Wiola odebrała gratulacje oraz nagrody. Pozdrawiamy - Rybki 4-5 latki.

      Wioleta Rogowska

     • Dzień Przedszkolaka

     • 20 września w oddziale przedszkolnym świętowaliśmy dzień przedszkolaka. W tym dniu na przedszkolaków czekało mnóstwo atrakcji m.in. zabawy z chustą animacyjną, mini dyskoteka, basen z kulkami a także seans filmowy przy którym nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Świętowanie zakończyło się otrzymaniem upominków oraz dyplomów. ;) 
                                                                                                                                                     Katarzyna Smokowska

    • Gala Ucznia Zdolnego 2022
     • Gala Ucznia Zdolnego 2022

     • Gala ucznia zdolnego - foto

      26 września br. w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury odbyła się
      Gala Ucznia Zdolnego,
      podczas 
      której uzdolnieni uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Suwałki.

      Hanna Chodkiewicz
      Mateusz Kusek
      Olaf Piszka
      Wiktoria Banaszewska
      Bartosz Ćwikowski
      Michanina Jaśkiewicz
      Igor Karczewski
      Dominik Makowski
      Michał Przeborowski
      Adrian Rogowski
      Filip Słabiński
      Jan Szeszko
      Piotr Urynowicz
      Aleksandra Wasilewska
      Aleksandra Wilczewska
      Bartosz Wiszniewski
      Michał Wiśniewski

      GRATULUJEMY!

     • Nagrodzeni za najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty

     • Mam ogromną przyjemność przekazać Państwu informację, że na Gali Ucznia Zdolnego 2021/2022, zostaliśmy nagrodzeni za najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.
      Prezydent Miasta Suwałk przekazał nam kwotę 8.000 zł. 

      Wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do uzyskania tak wysokiego wyniku gratuluję z całego serca,
      w szczególności nauczycielom języka polskiego:

      p. Beacie Zdancewicz p. Katarzynie Bołtrukanis, p. Agnieszce Romansewicz, p. Bożenie Fabisiak, p. Renacie Duroł,
      nauczycielom matematyki:
      p. Beacie Kondrackiej, p. Monice Szmajdzie, p. Agnieszce Chodkiewicz, p. Emilii Turek, p. Stanisławowi Olszewskiemu,
      nauczycielom języka angielskiego:
      p. Iwonie Jóźwiak, p. Dorocie Karmiłowicz, p. Iwonie Wiszniewskiej, p. Bogusławie Kalinowskiej, p. Małgorzacie Okoro

      Wyrazy uznania kieruję również  do nauczycieli oraz trenerów, których uczniowie otrzymali w dniu wczorajszym stypendia i nagrody.
      Dziękuję: 
      p. Beacie Kondrackiej, p. Marzannie Kapuścińskiej, p. Oldze Pletsiukhovej, p. Bartoszowi Jasińskiemu, p. Arturowi Pawłowi Łabaczowi, p. Jerzemu Zbigniewowi Szulińskiemu. 
      Dziękujemy

     • Wycieczka do SPK

     • Laureaci konkursu wiedzy Poznaj swoją małą ojczyznę, wzięli udział w wycieczce po Suwalskim Parku Krajobrazowym. Wycieczka odbyła się 23 września 2022r.
      Celem konkursu było:
      1. Poznanie małej ojczyzny - Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
      2. Utrwalenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych SPK.
      3. Popularyzacja SPK w mediach społecznościowych.
      4. Rozwijanie pasji fotograficznej wśród młodzieży szkolnej.
      5. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

    • Dzień Kropki w przedszkolu
     • Dzień Kropki w przedszkolu

     • Dnia 15 września 2022 r. nasze przedszkolaki świętowały Dzień Kropki. Najpierw oglądnęły filmik The Dot - Kropka o Vashti, poznały jej historię - rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest abyśmy wierzyli we własne możliwości. Wykonywaliśmy zadania z papierowym laptopem/fotobudką, a po wciśnięciu enter robiliśmy zdjęcia :) W tym dniu w każdej grupie powstały piękne pracę plastyczne z kropką w roli głównej.

      Wioleta Rogowska

      Grupa Pszczółki

      Grupa Rybki

      Grupa Sówki

      Grupa Motylki

     • Stypendium szkolne 2022/2023

     • Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2022 r. w sekretariacie szkoły.

      Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  
      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.)


       OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

      Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

      • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
      • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
      • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

      Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz 776,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej.


      Stypendium szkolne nie przysługuje:

      • uczniowi klasy zerowej, 
      • uczniowi, który nie mieszka na terenie Miasta Suwałki

      Pliki do pobrania:

      >>Wnioskodawcy pobierający stypendium szkolne - informacje.pdf

      >>Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.pdf

      >>Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego.pdf

      >>Oświadczenie wnioskodawcy.pdf

      >>Oświadczenie - numer konta.pdf